INSCRIPCIÓ CASAL FEDAC "ROBÒTICA LEGO" 2018

DADES DEL PARTICIPANT

DADES DEL RESPONSABLE

SETMANES D’ASSISTÈNCIA

IMPORTS

FITXA DE SALUT

AUTORITZACIONS

INTRODUIR SIGNATURA RESPONSABLE

AUTORITZACIONS MARXAR SOL O AMB GERMANS MENORS D’EDAT

INTRODUIR SIGNATURA RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

!!!! Per a un correcte funcionament del formulari recomanem fer servir el navegador Google Chrome, Mozilla firefox o Internet Explorer !!!!