PER A IMPRIMIR LA INSCRIPCIÓ PODEU CLICAR AMB EL BOTÓ DRET A CUALSEVOL PUNT DE LA PÀGINA I TRIAR LA OPCIÓ D' IMPRIMIR.

INSCRIPCIÓ IES POMPEU FABRA 2017/2018

DADES DEL PARTICIPANT

DADES DEL RESPONSABLE

OFERTA COESCOLARS

*Sessions dilluns/dimecres o dimarts/dijous en funció de les peticions de les famílies.

OFERTA SCHOOL OF ENGLISH

Seleccionar dia preferent

*Sessions dilluns/dimecres o dimarts/dijous en funció de les peticions de les famílies.

DADES BANCÀRIES

INTRODUIR SIGNATURA RESPONSABLE

PROTECCIÓ DE DADES

AUTORITZACIO MARXAR SOL O AMB GERMANS MENORS D’EDAT

INTRODUIR SIGNATURA RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

!!!! Per a un correcte funcionament del formulari recomanem fer servir el navegador Google Chrome, Mozilla firefox o Internet Explorer !!!!
EN CAS DE NO PODER VISUALITZAR CORRECTAMENT LA INSCRIPCIÓ, PODEU DESCARREGAR-LA EN FORMAT PDF clicant al següent enllaç.

INSCRIPCIÓ .PDF